Menta Padej
Branka Radičevića 10, 23320 Čoka l 0230-71-140
0
0
 
Pretraga
Prodavnica 166
Kategorija
Dinara
od
do

Promocije
26.07.2012.
Menta Padej - sertifikati
Menta Padej a.d se bavi proizvodnjom i preradom lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, proizvodnjom čajeva i kozmetičkih preparata na bazi lekovitog bilja.
Verujemo da je način na koji vodimo poslovanje preduzeća presudan za naš uspeh.
Privrženi smo proizvodnji kvalitetnih i bezbednih proizvoda, poštujući pri tom zahteve upravljanja zaštitom životne sredine.
Opredeljeni smo u potpunosti da preduzimamo poslove za čije izvršavanje postoje adekvatna znanja i sposobnosti, poštujući pri tome sve primenljive zakonske i druge propise i međunarodne standarde.
Stalno ćemo poboljšavati sistem menadžmenta kvalitetom, bezbednosti hrane i upravljanja zaštitom životne sredine. Obavezujemo se na stalno smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Naša stručnost zasnovana je na: proizvodnom iskustvu, kratkom roku isporuke proizvoda, kvalitetu i prihvatljivoj ceni.
Identifikovaćemo, analizirati i kontrolisati sve opasnosti vezane za bezbednost proizvoda tokom celog lanca proizvodnje hrane do distribucije kupcima. Identifikovaćemo sve aspekte životne sredine i sprovoditi mere sa ciljem za smanjenje njihovog uticaja na životnu sredinu.
Unapređenje našeg ukupnog korporativog učinka u svim operacijama je najveći prioritet koji će se postići održavanjem sistema menadžmenta kvalitetom, bezbednosti hrane i upravljanja zaštitom životne sredine. Svoje napore i aktivnosti usmeravamo ka obavljanju proizvodnih i drugih aktivnosti i usaglašavanju sa zakonskim i drugim zahtevima, prevenciji zagađivanja i stalnom poboljšavanju životne sredine. Uzimamo u obzir pitanja i mišljenja zainteresovanih strana, radnika i lokalne zajednice prilikom donošenja strateških odluka. Jačaćemo poverenje kod kupaca kroz ispunjavanje njihovih očekivanja u pogledu porudžbina, kvaliteta i bezbednosti hrane.
Nabavljamo sirovine od proverenih dobavljača.U cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka obezbedili smo adekvatnu obuku svojih zaposlenih da preventivno deluju i stalno unapređuju životnu sredinu.
U Padeju, dana 17.02.2012.
Direktor
Svetlana Radin, dipl.ec
(Napomena: više informacija o sefrtifatima možete videti na linku: www.mentapadej.com/kvalitet.htm )
Menta Padej - sertifikati
Melem za sunčanje-natural
Menta Padej
732oo
Melem za strije
Menta Padej
568oo
c ISHOP 2010