Mesto online kupovine

Prodavnice

RADNIM DANIMA OD 9-17h 065 333 55 60

Pravo na odustajanje / povraćaj robe

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.


Naši operateri će vam tražiti informaciju o artiklima koje želite da vratite i broju porudžbine, posle čega ćemo aktivirati vraćanje na način da Kurir kuriske službe dođe po našem nalogu kod Vas i preuzeti robu i vratiti je na stanje a Vama će stići email da nam pošaljete račun na koji možemo da vratimo novac ako je roba plaćena putem uplatnice unapred ili pouzećem.


Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova dostave  koji proisteknu slanjem robe na adresu odakle Vam je poslata. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamenu.


U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, povraćaj ćemo vršiti isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Mogućnost vansudskog rešavanja sporova: 

Dana 20. decembra 2021. godine je počeo da se primenjuje novi Zakon o zaštiti
potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 88/2021), a deo zakona se primenjuje od 20.03.202
2.
godine, o
baveze za trgovce su koje su nastale 20.03.2022. godine po Zakonu o zaštiti potrošača: 

1. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih
sporova pred telom (čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača).


2. Trgovac je dužan da ističe obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
(čl. 151. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača). 


3. Trgovac je dužan da na osnovu čl. 12. Zakona o zaštiti potrošača, pre zaključenja
ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, obaveštava potrošača na jasan i razumljiv način na
srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine, pored ostalih obaveštenja (o osnovnim
obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona,
o ceni, o načinu plaćanja, o roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije itd.),
obavesti o: mogućnosti vansudskog rešavanja sporova: 


4. Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija,
pored ostalih podataka na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o mogućnosti
vansudskog rešavanja sporova na osnovu čl. 26. Zakona o zaštiti potrošača.


5. Prodavac je dužan da ukoliko odbije reklamaciju, potrošača obavesti o mogućnosti
rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje
potrošačkih sporova na osnovu čl. 55. st. 12. Zakona o zaštiti potrošača.


6. Trgovac je dužan da se u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga sa prilozima od
strane tela, izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača na osnovu čl. 161.
st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.


7. Trgovac i potrošač su dužni da učestvuju na usmenoj raspravi koje zakaže telo u cilju
razjašnjenja potrošačkog spora na osnovu čl. 162. stav. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

reportDirektna poruka
close Pošalji