Mesto online kupovine

Prodavnice

RADNIM DANIMA OD 9-17h 065 333 55 60

Privatnost podataka

Prikupljanje podataka

Otvaranjem korisničkog naloga registracijom putem našeg sajta, korisnik/kupac je saglasan da Ishop d.o.o.  ovako dobijene lične podatke i podatke o transakcijama zaključenih ugovora na daljinu koristi za potrebe poslovanja, sve dok je korisnički nalog aktivan.

Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koje su neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. 

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Ukoliko radimo povraćaj/zamenu robu i postoji potreba da izvršimo povraćaj novca potreban podataka je i broj računa na koji možemo da uplatimo novac. 

Uz pomoć navedenih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Pribavljene podatke o registrovanom korisniku/kupcu obrađujemo i čuvamo u skladu sa odredbama zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. RS br. 97/2008, 104/2008, 68/2012).

Kao korisnik/kupac možete u svakom trenutku pisanim putem tražiti da Ishop d.o.o. prestane da koristi Vaše lične podatke i podatke o kupovini za navedene namene. Zahtev za prestankom korišćenja Vaših ličnih podataka i brisanje iz baze podataka, dostavljate na adresu Ishop d.o.o., u. Kosovska 17, Beograd, Stari grad ili na email office@ishop.rs.

Za svaku dodatnu informaciju stjimo vam na raspolaganju svakim radnim danom od 09 do 17 h na broju telefona 011-400-00-70.

Kolačići (cookies)

Delovi naše internet stranice koriste Cookies. Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice sajta. Lični podaci u ovom slučaju nisu sačuvani, te se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.


Mogućnost vansudskog rešavanja sporova: 

Dana 20. decembra 2021. godine je počeo da se primenjuje novi Zakon o zaštiti
potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 88/2021), a deo zakona se primenjuje od 20.03.202
2.
godine, o
baveze za trgovce su koje su nastale 20.03.2022. godine po Zakonu o zaštiti potrošača: 

1. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih
sporova pred telom (čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača).


2. Trgovac je dužan da ističe obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
(čl. 151. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača). 


3. Trgovac je dužan da na osnovu čl. 12. Zakona o zaštiti potrošača, pre zaključenja
ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, obaveštava potrošača na jasan i razumljiv način na
srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine, pored ostalih obaveštenja (o osnovnim
obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona,
o ceni, o načinu plaćanja, o roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije itd.),
obavesti o: mogućnosti vansudskog rešavanja sporova: 


4. Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija,
pored ostalih podataka na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o mogućnosti
vansudskog rešavanja sporova na osnovu čl. 26. Zakona o zaštiti potrošača.


5. Prodavac je dužan da ukoliko odbije reklamaciju, potrošača obavesti o mogućnosti
rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje
potrošačkih sporova na osnovu čl. 55. st. 12. Zakona o zaštiti potrošača.


6. Trgovac je dužan da se u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga sa prilozima od
strane tela, izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača na osnovu čl. 161.
st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.


7. Trgovac i potrošač su dužni da učestvuju na usmenoj raspravi koje zakaže telo u cilju
razjašnjenja potrošačkog spora na osnovu čl. 162. stav. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

reportDirektna poruka
close Pošalji